School- en jaarplan

Het schooljaar 2023-2024 zijn we gestart met een nieuw schoolplan, dat leidend is tot en met het schooljaar 2026-2027.  Centraal in het schoolplan staan onze grote ontwikkeldoelen. Dit zijn:

1. Goed onderwijs geven, daar gaan we voor. 
De belangrijkste ontwikkelpunten zijn zicht op ontwikkeling, het didactisch handelen en resultaten overeenkomstig met onze verwachtingen. In ons zicht op ontwikkeling moet naast het volgen van de (individuele) ontwikkeling meer aandacht zijn voor het sturen. Wij moeten inzichtelijk maken hoe de inhoud van instructies en de begeleiding tijdens de ronde aansluiten bij het niveau en de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Naast het volgen moeten we ook de vraag "En nu?" stellen en onderwijskundige keuzes verantwoorden. Deze onderwijskundige keuzes zijn van belang in ons didactisch handelen en dragen bij aan een meer doelgerichte afstemming. Onze verbeteringen in zicht op ontwikkeling en het didactisch handelen moeten bijdragen aan resultaten die in overeenstemming zijn met onze gestelde doelen en verwachtingen die passend zijn bij onze populatie. Met name op het vakgebied rekenen is dit een must. 

2. We werken samen in een professionele cultuur
In dit basisdoel vallen het werken naar een optimale vorm van ouderbetrokkenheid samen met het zichtbaar maken van de brede ontwikkeling van onze leerlingen. Het is van belang dat wij een visie opstellen over de betrokkenheidsdriehoek 'school-leerling-ouder' en besluiten hoe wij daarbinnen de brede ontwikkeling van onze leerlingen zichtbaar maken. Die brede ontwikkeling betreft kwalificatie, persoonsvorming en socialisatie en krijgt vorm in verslaglegging over de ontwikkeling van een kind. 

3. We hebben aantrekkelijke scholen
Binnen dit basisdoel is het verder ontwikkelen en verstevigen van ons montessoriconcept het belangrijkste ontwikkelpunt. De overgang van twee- naar driejaargroepen is ons belangrijkste actiepunt. 

4. We hebben de basis op orde
Ons belangrijkste ontwikkelpunt bij dit basisdoel zijn systemen en processen in ons zicht op ontwikkeling die zo zijn ingericht dat zij zo optimaal mogelijk ondersteunen en de administratieve last beperken. 

Bekijk het schoolplan 

De doelen die wij nastreven in ons schoolplan zijn verdeeld over de verschillende schooljaren en geconcretiseerd in jaarplannen. Hieronder is het jaarplan 2023-2024 te downloaden. 

Bekijk het jaarplan 

 

 

Vrijheid in gebondenheid
Begrijpen vanuit samenhang
Samen verantwoordelijk

Contact

Montessoribasisschool
De Kosmos
De Bovenkruier 1
3828 AR Hoogland

Tel.: 033 4807515
E-mail: info.kosmos@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

De Kosmos is niet te vinden op social media. Wij communiceren met onze ouders via Parro.

Stichting

Montessorischool De Kosmos is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort.
Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl